top of page
ES PROJEKTAI
es-inv.jpg

Modernių e. komercijos sprendimų diegimas į UAB „Radmira“ veiklą
Projekto tikslas - Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu
diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projektas skirtas el. paslaugų prekybos platformos diegimui ir jos integravimui į įmonės turimą išteklių valdymo sistemą, kurios pagalba bus galima užsisakyti automobilių remonto ir susijusias paslaugas. Įgyvendinus projektą bus padidintas įmonės teikiamų paslaugų prieinamumas, sukurtas konkurencinis pranašumas rinkoje, padidintos įmonės gaunamos pajamos ir užtikrintas socialiai atsakingos įmonės įvaizdis (paslaugos bus lengviau prieinamos negalią ar judėjimo sunkumų turintiems klientams).


Paramą UAB „Radmira“ gavo pagal 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kuria yra siekiama paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

Projekto biudžetas 35 995,30 Eur.
ES struktūrinių fondų parama – 26 996,47 Eur.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo 15 d. – 2023 m. kovo 14 d.
Projektas įgyvendinamas be partnerių.

UAB „Radmira“ įregistruota 2015 metais ir yra 7 metus sėkmingai veikianti įmonė, pripažinta Lietuvoje. Pagrindinė įmonės veikla: variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, automobilių nuoma ir susijusios paslaugos. Dėl COVID-19 pandemijos vis daugiau paslaugų siekiama įsigyti nuotoliniu būtu užtikrinant kuo mažesnį kontaktą. UAB „Radmira turi elektroninę automobilių detalių parduotuvę, tačiau jos turėjimas nedaro įmonės konkurencingesne, nes įsigiję prekes klientai vis tiek turi fiziškai užsakinėti įmonės teikiamas paslaugas.

 

Įgyvendinus Projektą, bus sukurtos prielaidos sparčiai UAB "Radmira" verslo plėtrai bei sukurtos galimybės įmonei ir toliau sėkmingai konkuruoti rinkoje. Įsigyti e. komercijos sprendimai leis sėkmingai pradėti interaktyvų teikiamų paslaugų pardavimo  procesų vykdymą, padės automatizuoti įmonės pardavimus ir padidins įmonės gaunamas pajamas. Įgyvendinus projektą įmonės klientai galės matyti savo užsakymų/įsigijimų istoriją, su užsakymais susijusią informaciją, galės formuoti individualizuotus paslaugų pirkimo krepšelius, gauti nuolaidas ir dalyvauti lojalumo programose, sekti paslaugų teikimo eigą, gauti jiems skirtas sąskaitas ir kitą susijusią informaciją. Integracija su įmonės paslaugų teikimo  procesais leis ne tik paprastus ir greitus, individualizuotus klientų užsakymus, bet ir sumažins įmonei tenkančią administracinę naštą. 

bottom of page